Bitcoin ERA vastuuvapauslauseke

Viimeksi päivitetty: kesäkuuta 2023

Tulkinta ja määritelmät

Tulkinta

Sanoilla, joiden alkukirjain on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, on seuraavin edellytyksin määritelty merkitys. Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys riippumatta siitä, esiintyvätkö ne yksikössä vai monikossa.

Määritelmät

Tässä vastuuvapauslausekkeessa:

  • Yritys (jäljempänä tässä evästekäytännössä joko ”yritys”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) tarkoittaa Bitcoins Era™ Ltd, 435 Orchard Road, Singapore, 238877.
  • Sinä tarkoitat Käyttäjää, Palvelua käyttävää yksityishenkilöä tai yritystä tai muuta oikeushenkilöä, jonka puolesta kyseinen henkilö käyttää Palvelua, soveltuvin osin.
  • Verkkosivusto viittaa osoitteeseen https://bitcoinera.cloud/
  • Palvelu tarkoittaa verkkosivustoa.

Vastuuvapauslauseke

Palvelun sisältämät tiedot on tarkoitettu vain yleiseen tiedottamiseen.

Yhtiö ei ota vastuuta Palvelun sisällössä olevista virheistä tai puutteista.

Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisistä, välittömistä, välillisistä, epäsuorista, epäsuorista, välillisistä tai satunnaisista vahingoista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä tai Palvelun sisällöstä tai liittyvät siihen, olipa kyse sitten sopimuksesta, huolimattomuudesta tai muusta vahingonteosta. Yhtiö pidättää oikeuden lisätä, poistaa tai muuttaa Palvelun sisältöä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

Yhtiö ei takaa, että Palvelu ei sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Ulkoiset linkit Vastuuvapauslauseke

Palvelu voi sisältää linkkejä ulkoisille verkkosivustoille, joita Yhtiö ei tarjoa tai ylläpidä tai jotka eivät ole millään tavalla sidoksissa Yhtiöön.

Huomaa, että yhtiö ei takaa näillä ulkoisilla verkkosivustoilla olevien tietojen tarkkuutta, asianmukaisuutta, ajantasaisuutta tai täydellisyyttä.

Virheitä ja laiminlyöntejä koskeva vastuuvapauslauseke

Yksikön antamat tiedot ovat vain yleisiä ohjeita kiinnostavista asioista. Vaikka Yhtiö tekee kaikkensa varmistaakseen, että Palvelun sisältö on ajantasaista ja täsmällistä, virheitä voi esiintyä. Lisäksi lakien, sääntöjen ja määräysten muuttuvan luonteen vuoksi Palvelun sisältämissä tiedoissa voi esiintyä viivästyksiä, puutteita tai epätarkkuuksia.

Yhtiö ei ole vastuussa mahdollisista virheistä tai puutteista tai näiden tietojen käytöstä saaduista tuloksista.

Oikeudenmukaisen käytön vastuuvapauslauseke

Yhtiö voi käyttää tekijänoikeudellisesti suojattua materiaalia, jota tekijänoikeuden haltija ei ole aina erikseen hyväksynyt. Yhtiö asettaa tällaisen aineiston saataville kritiikkiä, kommentointia, uutisointia, opetusta, oppineisuutta tai tutkimusta varten.

Yhtiö uskoo, että tämä on Yhdysvaltain tekijänoikeuslain 107 pykälän mukaista tekijänoikeudella suojatun aineiston ”kohtuullista käyttöä”.

Jos haluat käyttää Palvelun tekijänoikeudella suojattua materiaalia omiin tarkoituksiisi, jotka ylittävät kohtuullisen käytön, sinun on hankittava lupa tekijänoikeuden omistajalta.

Ilmaistut näkemykset Vastuuvapauslauseke

Palvelu saattaa sisältää näkemyksiä ja mielipiteitä, jotka ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa minkään muun kirjoittajan, viraston, organisaation, työnantajan tai yrityksen, mukaan lukien Yhtiö, virallista politiikkaa tai kantaa.

Käyttäjien julkaisemat kommentit ovat heidän yksinomaisella vastuullaan, ja käyttäjät ottavat täyden vastuun, vastuun ja syyllisyyden kaikista kunnianloukkauksista tai oikeudenkäynneistä, jotka johtuvat jostain kommenttiin kirjoitetusta tai jotka ovat suora seuraus jostain kommenttiin kirjoitetusta. Yhtiö ei ole vastuussa käyttäjien julkaisemista kommenteista ja pidättää oikeuden poistaa kommentteja mistä tahansa syystä.

Ei vastuuvapauslauseketta

Palvelussa olevat tiedot tarjotaan sillä edellytyksellä, että Yhtiö ei tässä yhteydessä tarjoa oikeudellisia, kirjanpidollisia, verotuksellisia tai muita ammatillisia neuvoja ja palveluja. Näin ollen sitä ei tule käyttää korvaamaan ammattimaista kirjanpito-, vero-, laki- tai muuta asiantuntevaa neuvontaa.

Yhtiö tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa ole vastuussa mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tai liittyvät Palvelun käyttämiseen tai käyttämiseen tai siihen, ettei Palvelua voida käyttää.

”Käyttö omalla vastuulla” Vastuuvapauslauseke

Kaikki palvelussa olevat tiedot tarjotaan sellaisenaan, ilman takuuta tietojen täydellisyydestä, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta tai niiden käytöstä saatavista tuloksista, eikä minkäänlaisia takuita, nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, takuisiin suorituskyvystä, kaupallisesta kelpoisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Yhtiö ei ole vastuussa Sinulle tai kenellekään muulle Palvelun antamien tietojen perusteella tehdyistä päätöksistä tai toimista eikä mistään välillisistä, erityisistä tai vastaavista vahingoista, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

RISKIALTTIIDEN SIJOITUSTEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

”Bitcoins Era” (”Bitcoins Era”) antaa käyttäjilleen (jäljempänä ”käyttäjä” tai ”käyttäjät”) mahdollisuuden käydä kauppaa erittäin spekulatiivisilla sijoituksilla, joihin liittyy merkittävä tappioriski. Tällainen kaupankäynti ei sovi kaikille sijoittajille, joten käyttäjien on varmistettava, että he ymmärtävät riskit täysin ennen kaupankäyntiä. ’Bitcoins Era’ ei hallinnoi tai tarjoa mitään oikeudellisia, verotuksellisia, kirjanpidollisia tai sijoitusneuvoja tai suosituksia sopivuudesta, kannattavuudesta, sijoitusstrategiasta tai muista vastaavista asioista.

Kaikkien Käyttäjien ja tulevien Käyttäjien tulisi lukea huolellisesti seuraavat Riskipaljastukset ja varoitukset, jotka sisältyvät tähän asiakirjaan, ennen kuin he hakevat Bitcoins Era -ohjelmiston käyttöä ja ennen kuin he alkavat käydä kauppaa eri rahoitusmarkkinoilla käyttäen eri rahoitusvälineitä. On kuitenkin huomattava, että tässä asiakirjassa ei voida eikä siinä voida paljastaa tai selittää kaikkia riskejä ja muita merkittäviä näkökohtia, jotka liittyvät Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakaupankäyntiin. Tiedonannon tarkoituksena oli selittää yleisesti Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakaupankäyntiin liittyvien riskien luonne oikeudenmukaisella ja harhaanjohtamattomalla tavalla.

KAUPANKÄYNNIN KORKEAN RISKILUONTEEN VUOKSI ’BITCOINS ERA’ EI NIMENOMAISESTI ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI TAKUITA SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄT TEKEVÄT VOITTOA TAI ETTÄ KÄYTTÄJÄT EIVÄT MENETÄ MITÄÄN TAI KAIKKIA TALLETETTUJA SIJOITUSVAROJA.
Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakauppa on erittäin spesifistä ja erittäin riskialtista, eikä se sovellu kaikille suurelle yleisölle, vaan ainoastaan niille sijoittajille, jotka:

(a) ymmärtävät taloudelliset, oikeudelliset ja muut riskit ja ovat valmiita ottamaan niihin liittyvät riskit.

(b) ottaa huomioon henkilökohtaiset taloudelliset olosuhteet, taloudelliset resurssit, elämäntyylinsä ja velvoitteensa ovat taloudellisesti kykeneviä ottamaan vastaan koko sijoituksensa menettämisen.

(c) sinulla on oltava tiedot, joiden avulla voit ymmärtää Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakaupankäyntiä sekä sen taustalla olevia varoja ja markkinoita.

’Bitcoins Era’ ei tarjoa käyttäjille Forexiin, CFD:hen ja kryptovaluuttoihin, niiden taustalla oleviin varoihin ja markkinoihin liittyviä neuvoja eikä anna minkäänlaisia sijoitussuosituksia. Jos käyttäjä ei siis ymmärrä asiaan liittyviä riskejä, hänen olisi pyydettävä neuvoja ja konsultaatiota riippumattomalta rahoitusneuvojalta. Jos käyttäjä ei vieläkään ymmärrä Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakaupan riskejä, hänen ei pitäisi käydä kauppaa lainkaan.

Forex, CFD ja kryptovaluutat ovat johdannaisia, joiden arvo perustuu niiden kohde-etuutena olevien omaisuuserien/markkinoiden hintoihin, joihin ne viittaavat (esimerkiksi valuutat, osakeindeksit, osakkeet, metallit, indeksifutuurit, termiinit jne.). Siksi on tärkeää, että Käyttäjä ymmärtää kyseisellä kohde-etuudella/markkinoilla käytävään kaupankäyntiin liittyvät riskit, koska kohde-etuuden/markkinoiden hinnanvaihtelut vaikuttavat kaupankäynnin kannattavuuteen.

Tällaisia riskejä ovat muun muassa

Volatiliteetti – kohde-etuutena olevien omaisuuserien/markkinoiden hintakehitys voi olla epävakaata ja arvaamatonta. Tällä on suora vaikutus Käyttäjän voittoihin ja tappioihin. Perusmarkkinoiden volatiliteetin ymmärtäminen auttaa käyttäjiä valitsemaan, miten kauppaa käydään ja kuinka paljon hän on valmis menettämään.

Markkinoiden heilahtelut – Heilahtelu on äkillinen siirtymä kohde-etuuden hinnassa tasolta toiselle. Eri tekijät voivat johtaa kuiluun (esimerkiksi taloudelliset tapahtumat tai markkinailmoitukset), ja kuilua voi esiintyä sekä kohde-etuutena olevan markkinan ollessa auki että sen ollessa suljettu. Kun nämä tekijät ilmenevät kohde-etuutena olevan markkinan ollessa suljettuna, kohde-etuutena olevan markkinan hinta sen avautuessa uudelleen (ja näin ollen johdettu hintamme) voi poiketa huomattavasti sulkemishinnasta, eikä sinulla ole tilaisuutta sulkea kauppasi siltä väliltä. ’Gapping’ voi johtaa merkittävään tappioon (tai voittoon).

Markkinoiden likviditeetti – Forexin, CFD:iden ja kryptovaluuttojen hintoihin vaikuttavat muun muassa muuttuvat kysynnän ja tarjonnan suhteet, hallituksen, maatalouden, kaupan ja kaupan ohjelmat ja politiikat, kansalliset ja kansainväliset poliittiset ja taloudelliset tapahtumat sekä vallitsevat psykologiset ominaisuudet kyseisillä markkinoilla, ja joidenkin Forexin, CFD:iden ja kryptovaluuttojen kohde-etuutena olevien arvopapereiden hinnoista ei välttämättä tule välittömästi likvidejä kohde-etuuden vähentyneen kysynnän seurauksena. Markkinaolosuhteet voivat siis muuttua merkittävästi hyvin lyhyessä ajassa, ja näin ollen tietyissä markkinaolosuhteissa Käyttäjän toimeksiantoa voi olla mahdotonta toteuttaa, mikä voi johtaa tappioihin.

On selvää, että valuuttakaupassa voi esiintyä tilanteita, liikkeitä ja/tai olosuhteita viikonloppuna, viikon alussa tai päivän sisällä merkittävien makrotaloudellisten lukujen, taloudellisten tai poliittisten uutisten julkaisemisen jälkeen, jotka saavat valuuttamarkkinat avautumaan hintatasoilla, jotka voivat poiketa huomattavasti aiemmista hinnoista.

* VAROITUS RISKISIJOITUKSISTA *

Forex-, CFD- ja kryptovaluuttakaupankäyntiin liittyy riski sijoituksen menettämisestä. Tässä riskivaroitusilmoituksessa ei voida eikä siinä esitetä kaikkia optio- ja johdannaiskauppaan liittyviä riskejä ja muita merkittäviä näkökohtia. Sinun ei pitäisi spekuloida pääomalla, jota sinulla ei ole varaa menettää. Suosittelemme, että luet verkkosivumme käyttöehdot ja tietosuojakäytännön ennen palvelumme käytön aloittamista.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä vastuuvapauslausekkeesta, voit ottaa meihin yhteyttä:

  • Sähköpostitse: info[at]bitcoinera.cloud
  • Vierailemalla tällä sivulla verkkosivuillamme: https: //bitcoinera.cloud/contact
  • Puhelinnumeron mukaan: +65 6701 8000